ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

Word Reference

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language
ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

Oxford Dictionary

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

Thesaurus.com

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language
ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

 Longman Dictionary

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language

Synonym.com

ξενες γλωσσες, γιατι μαθαινω ξενες γλωσσες,  why learn foreign language